Pemberian HFNC Menjadi Pedoman Sekarang


Pengakuan Komplet Barisan Riset Otomasi Industri dan LIPI Ada sebuah pengakuan yang tidak kalah komplet dari mulanya, yakni dari Ketua Barisan sebuah Peneleitian Otomasi Industri Pusat Riset Tenaga Listrik dan faksi Mektronik LIPI. Orang yang berkaitan itu namanya Hendri Maja Saputra, dia menerangkan berkaitan alat HFNC. Beliau mengatakan secara tehnis, jika mekanisme kerja dari alat […]